Aluminium Filter

1. เลือก Frame สามารถเลือกได้ 3 แบบ

1.1 Extrude Aluminium Frame

 
1.2 Aluminium Frame

 
1.3 Galvanize Frame

 

2. Media เป็นอะลูมิเนียมถักแบบ 9 ชั้น มีความละเอียดสูง สามารถกรองฝุ่นเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านละเอียด ด้านหยาบ

 

 

3. ตัวอย่างสินค้า อะลูมิเนียมฟิลเตอร์ (Aluminium Filter)